maandag 21 juli 2008

[Persbericht] Aangifte tegen regering inzake Lissabonverdrag

Fwd: Arend Lammertink

[Persbericht] Aangifte tegen regering inzake Lissabonverdrag

Goor 06/07/2008 - Een Goorse amateur-jurist en -historicus heeft aangifte gedaantegen de regering vanwege het er op "onwettige wijze" door drukken vanhet zogenaamde Lissabonverdrag. Volgens Lammertink is er door deregering verschillende malen onjuiste informatie verstrekt over de meestbelangrijke verandering die Europa zou doormaken, de overgang van deUnie naar een federatie, waarmee de grondwettige regeringsvorm veranderdzou worden. Wanneer dat op onwettige wijze gebeurt, dan is er sprake vanhoogverraad en dat is wat er nu gebeurt lijkt te zijn.

Wanneer een burger kennis heeft van een dergelijk zwaar misdrijf, dan is hij verplicht aangifte te doen. In dit geval is het onduidelijk welkeinstantie de aangifte zou moeten behandelen, omdat er leden van deregering bij betrokken zijn. Daarom wordt een beroep gedaan op deAlgemene Wet Bestuursrecht die zegt dat een geschrift dat binnen deoverheid bij de verkeerde is ingediend doorgestuurd moet worden naar dejuiste instantie.

Nadere Informatie:

De aangifte met bijbehorende bijlage:
http://www.tuks.nl/docs/Aangifte.pdf
http://www.tuks.nl/docs/Bijlage_aangifte.pdf

Eerdere brieven:

Een tweetal open brieven aan H.M. De Koningin: http://www.tuks.nl/docs/Open_Brief_HM_Koningin.pdf http://www.tuks.nl/docs/Open_Brief_HM_Koningin_2.pdf

Achtergrondartikel "Europa: Geen democratie als zodanig": http://www.tuks.nl/docs/Geen_Democratie_als_zodanig.pdf