vrijdag 26 september 2008

Vrijbit update


Zoals je weet is de vereniging Vrijbit een nog zeer jonge vereniging, maar wel een met ambitie. De vereniging Vrijbit is opgericht om alle informatie op gebied van aantasting burgerrechten op persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit centraal te verzamelen en beschikbaar te stellen voor iedereen die zich wil informeren of zich wil verzetten tegen de aantasting van de privacy in de ruimste betekenis van het woord. Vanuit die gedachte willen we een koepel organisatie creëren waar mensen met elkaar in contact kunnen komen, waar ideeën uitgewisseld kunnen worden en we het verzet tegen alle aanslagen op onze vrijheid structureler kunnen aanpakken.

Ons doel is om uit te groeien naar een grote burgerrechtenorganisatie, waarbij alle aandachtsvelden door mensen die dat op zich willen nemen worden gecoördineerd.

Zoals het eerste project van Vrijbit, de organisatie van Volksopstand2008 een ludieke protestmanifestatie in het kader van de internationale actiedag Freedom Not fear, waarbij we graag willen dat er zoveel mogelijk mensen op 11 oktober 2008 naar het Plein in Den Haag komen, om te protesteren tegen alles wat onze vrijheid bedreigd en vooral om een signaal af te geven aan de politiek dat we onderhand met velen zijn en niet wensen dat onze Democratie tenondergaat aan allerlei privacy beperkende maatregelen, die ondertussen een waslijst vormen die te lang is voor deze email.

Laat zien dat we met velen zijn en dat we bereid zijn om voor onze burgerrechten in actie te komen. Dat onze burgerrechten wel degelijk belangrijk voor ons zijn en dat er genoeg mensen zijn die zich niet verschuilen achter de redenering: "ik heb toch niks te verbergen?"

Want dat u niks te verbergen heeft wil nog niet zeggen dat het opslaan van al uw telecommunicatie gegevens, uw reisgedrag, uw biometrische kenmerken, het opdringen van 'gevaarlijke' identificatie methoden en het ongelimiteerd observeren, afluisteren, en registreren van de burger, en zoveel mogelijk persoonlijke informatie en lichamelijke kenmerken opslaan in grote centrale databanken bijdragen aan uw veiligheid.

In tegendeel zelfs, er zijn voldoende voorbeelden van hoe data lekken en gegevens verlies mensen in problemen kan brengen, hoe registratie methoden onbedoeld dissidenten en journalisten in gevaar kunnen brengen, hoe gemakkelijk menselijke fouten gemaakt worden of databanken misbruikt worden, of hoe vaak de techniek ons in de steek laat en op basis van valse gegevens mensen in de gevangenis belanden, of erger...

Nogmaals de oproep om een actieve bijdrage te leveren aan de volksopstand en het informeren van de burger over de nadelen en gevaren van de vele privacy beperkende maatregelen. Alle organisaties, groot of klein krijgen de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan het programma van de volksopstand, mocht u of uw organisatie een actieve bijdrage aan de volksopstand kunnen leveren, neem dan contact op via het contactformulier onze website www.volksopstand2008.nl of www.vrijbit.nl of stuur een email naar bestuur@vrijbit.nl

Speciaal voor mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden of organisaties die een actieve bijdrage aan de volksopstand willen leveren organiseren we op Zaterdag 27 september een bijeenkomst in Utrecht vanf 14:00 uur waar u kennis kunt maken of uw ideeën omtrent de volksopstand of de vereniging vrijbit met ons te delen. De bijeenkomst vind plaats op het volgende adres:

Vereniging Vrijbit

Kruisweg 32

3513 CT

Utrecht

Aanvang 14:00 uur

Vrijbit is pas recent opgericht en staat pas aan het begin van wat we uiteindelijk willen bereiken, daarbij kunnen we alle hulp goed gebruiken want we staan uiteraard voor een gigantische klus.

Vandaar dat we iedereen oproepen om ruchtbaarheid te geven aan deze manifestatie op elke manier die je maar voor handen ligt. Zet eens een stukje op je favoriete forum of blog, en nodig zoveel mogelijk mensen uit om ook naar de volksopstand te komen. Download een van de posters of flyers op www.volksopstand2008.nl en druk ze af met je printer.

Het laten maken van posters en flyers is een kostbare aangelegenheid en een ieder die een financiële bijdrage wil leveren aan de promotie van de volksopstand2008 kan een donatie doen op bankreknr. 786722479 t.n.v. Vrijbit in Utrecht o.v.v. "bijdrage drukkosten"

Je kunt de vereniging Vrijbit ook steunen door lid te worden,

voor €12,50 ben je meteen lid tot 1 jan. 2010

Je kunt lid worden door €12,50 over te maken op :

Bankreknr: 786722479

t.n.v. Vrijbit in Utrecht

o.v.v. Lidmaatschap

Bedankt voor uw steun!

Vereniging Vrijbit

Kruisweg 32

3513 CT

Utrecht

Triodosbank no 786.722.479

KvK: 30242897

Email: bestuur@vrijbit.nl