woensdag 5 november 2008

Belastingrecht is geen recht


Dit opmerkelijk gegeven komt naar voren in de column van professor Smalhout in de Telegraaf; in het artikel staat letterlijk:


De belastingheffing is in feite een systematische inbreuk op privacy en particulier eigendom. En dit zogenaamde recht wordt uitgeoefend door topambtenaren die in wezen overheidsmanagers zijn. Zij zijn net als alle andere managers in onze maatschappij. Zij beheren processen, zo efficient en technisch als maar mogelijk is. De inhoud of kwaliteit is minder van belang. De controle is een doel op zichzelf geworden.

Deze technocratische belastingheffing heeft in onze samenleving een vervreemdingsproces op gang gebracht. Hierdoor zijn medemenselijkheid en ethische waarden in de knel gekomen. En dit alles is gebeurd om onze luidkeels geprezen verzorgingsstaat en thans multiculli samenleving te kunnen financieren. Maar die staat veroorzaakt weer vernedering, omdat het mensen afhankelijk maakt van een gigantisch ambtenaren apparaat. Zo is de financiering van die verzorgingsstaat met behulp van het belastingrecht verworden tot een wegwerprecht. Geheel in de stijl van de huidgige wegwerp maatschappij.

Dit heeft geleid tot een wederzijds vijandsbeeld: de berekende belastingontduiker enerzijds en de stroperige, gevoelloze en geldverspillende overheid anderzijds. Bij die laatste staat tegenwoordig niet het woord dienen voorop maar verdienen!

Nederland heeft door dit alles de hoogste belastingdruk ter wereld. Indien wij zowel de directe (bijv. inkomstenbelasting) als de indirecte belastingen (bijv. btw) bij elkaar optellen, betalen wij ongeveer 90% van ons inkomen aan de overheid.

Tot zover prof. Smalhout. In dezelfde krant stond nog een leuk artikeltje: minister Eurlings wil een wetsvoorstel indienen waarbij iemand die probeert de kilometerheffing straks te gaan ontduiken voor 4 jaar de cel in draait. De overheid heeft dus carte blanche om praktisch alles van de burgers te pakken, maar o wee, als iemand dus probeert iets van Den Haag te pakken.

Hoezo recht?

Bron: Schuldhulp.Org