vrijdag 28 november 2008

Betutteling? Je bedoelt Repressie!

Aangezien ik de laatste tijd meer en meer het woord 'betutteling' om me heen hoor waar het overheidsbemoeienis betreft vind ik het nu hoog tijd hier even heel kritisch over te schrijven. Het is duidelijk een propaganda campagne van de MSM (mainstream media), en laat me uitleggen waarom:


Waar denk je aan als je het hebt over betutteling? Dit woord gaat over de (over)bezorgdheid van ouders naar het kind. Een bezorgdheid die zich bijv. uit als 'heb je wel een warme jas aan', 'eet je wel genoeg' enz. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Dit is ongevaarlijk, hooguit irritant gedrag in de beleving van het kind.


De overheid is alles behalve een bezorgde ouder - het mag die rol niet eens aannemen - en de overheid is alles behalve ongevaarlijk. Door het woord 'betutteling' te te gebruiken wordt er een valse illusie gewekt dat de overheid enkel handelt uit bezorgdheid en het beste met ons voor heeft, terwijl - helaas - het tegenovergestelde waar is. Tot nu toe heeft nog nergens uit mogen blijken dat de overheid te vertrouwen is, noch dat het in onze bestwil handelt, hoe ver je ook terug kijkt in de geschiedenis wereldwijd.


Telkens als we het hebben over betutteling, hebben we het dus werkelijk over REPRESSIE! Oftewel onderdrukking. Het wordt tijd de juiste termen te gaan gebruiken omdat we ons zelf voor de gek houden (met wat ons gevoerd wordt). Net zoals het omdraaien van de Waarden en Normen door J.P., iets wat als zeer gevaarlijk aangemerkt dient te worden! Als je waarden goed zij heb je geen normen nodig, waar als je normen voorop stelt regels en weten als dominante kracht hanteert: de politiestaat.


Mensen, hou op met dat vreselijke woord 'betutteling' te gebruiken, het is niet correct. Noem het voor wat het is: repressie!


Hoe moeten we anders de waanzin noemen dat de overheid maar blijft produceren, in steeds hoger tempo en in steeds agressievere mate? Al die gekte is al lang niet meer te toetsen aan de Nederlandse Grondwet waar ons personeel (de rambtenaren) trouw aan heeft moeten zweren.


Het beperken van onze vrijheid is een schending van de mensenrechten. Lees elk verdrag wat hierover gaat: bij onderdrukking hebben wij - de mensen - het recht om elk middel mogelijk aan te grijpen om ons te ontdoen van die tirannie. Ik roep hier niet op tot geweld, maar tot MASSALE BURGER ONGEHOORZAAMHEID


Ik roep op tot de meest rustige en meest vreedzame revolutie mogelijk, een revolutie van ongehoorzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De overheid weigert pertinent naar het volk te luisteren, nu draaien we de boel gewoon om!


Stop de Repressie - wees bewust en vooral Ongehoorzaam! Laat ze maar stikken in hun EPD, EKD, al hun pasjes en chipjes, klikplicht en ga zo maar door. Dikke lul, ik doe er niet aan mee, over my cold dead body! Dit is geen grootspraak, ik weiger deelname aan elke vorm van repressie, ik draag geen ausweiss (want dat is het), noch elke andere vorm van identificatie, rot maar op. Ik ben geen crimineel, ik doe nix verkeerd, dus laat me verdomme met rust.


Leest het Universele Verdrag voor de Rechten van de Mens (UVRM), alles wat daar afbreuk aan doet mag, en moet je weigeren, omdat de machten ALTIJD uitmonden in tirannie als je ze hun gang laat gaan. Lees hoe het in de jaren 1930 in Duitsland ging: exact hetzelfde met de controlewaanzin! Als we niet leren van de geschiedenis dan zal die zich zeker herhalen!!!


Dus, zogenaamde regering, neem al die pasjes, chippies en waanzinwetten en steek die heel diep daar waar de zon niet schijnt!!!