zaterdag 11 oktober 2008

Drop Weapon - een Licence to Kill?

Een "drop weapon" is een wapen, geweer of pistool, dat een soldaat bij zich draagt met als enige bedoeling om in geval van een doodgeschoten burger het wapen neer te leggen naast of op het slachtoffer teneinde vervolging en veroordeling te voorkomen.

Bron: http://www.mosterdnademedia.nl/index.php/Drop-Weapon-is-dat-een-Licence-to-Kill.html

Tweede vorm van gebruik is, dat wanneer men weet dat een bepaald persoon verdacht wordt van vijandige activiteiten, er een wapen in de buurt of in de directe omgeving als een soort lokaas wordt neergelegd, in de hoop dat die persoon het wapen oppakt en/of bekijkt. Op dat moment kan deze persoon geliquideerd worden zonder enige vorm van justitieel onderzoek.

Na een succesvolle operatie waarbij "drop weapon" tactieken zijn toegepast, of bij per ongeluk doodgeschoten burgers, worden altijd foto's genomen waaruit kan blijken dat de betreffende soldaat uit noodweer heeft gehandeld in een bedreigende situatie.

Er zijn redelijk veel soldaten in de VS die eenmaal terug gekomen uit Irak met deze verhalen naar voren komen. De grote media heeft tot nu toe niet veel hier van naar buiten gebracht. Misschien ook om dat deze tactiek officieel niet eens bestaat.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Drop_weapon
http://current.com/topics/88814855_drop_weapon

Noot van de schrijver
ik had graag officiele bronnen aangehaald, maar bij mijn weten bestaan die niet. Vreemd omdat het op zich een vrij oude methode is in oorlogsgebieden. Heeft iemand een link naar een krant of tv station ben je welkom om deze te e-mailen naar de redactie via dit email formulier