woensdag 4 juni 2008

Advocaat-generaal Jan Koers voor de rechter

Komt allen naar de zitting in Den Bosch

Uit Novum
woensdag, 04 juni 2008

--------------------------------------------------------------------------------
OM vervolgt advocaat-generaal Jan Koers. (TV-Gelderland: geb: jan 1950)
Advocaat-generaal Jan K. wordt vervolgd wegens ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en oplichting. Maandag om 9.00 uur begint de rechtszaak tegen K.
(Novum) - Advocaat-generaal Jan K. wordt vervolgd wegens ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en oplichting. Maandag om 9.00 uur begint de rechtszaak tegen K., die in september 2007 al werd geschorst als advocaat-generaal van het Ressortsparket in Arnhem.

Het OM vervolgt de 58-jarige Jan K., die sinds 1977 bij het OM werkt, na onderzoek van de Rijksrecherche. De verdachte was fraudeofficier van justitie in Amsterdam, unithoofd zware georganiseerde criminaliteit in Arnhem, fungerend hoofdofficier van justitie in Amsterdam en hoofdadvocaat-generaal bij het Ressortsparket Den Haag.

---------------------------------------------------------------------------------

Novum is kennelijk een intern blad binnen Justitie.

De zaak loopt bij de rechtbank in Den Bosch om 09.00 op maandag 9 juni 2008

Zie de site van Jan Hop bij antecedenten onder K (mr. J. Koers)

==============================================================

Verder is er op 27 juni ook in Den Bosch een rechtszaak tegen de SDN en zijn bestuurders vanwege het niet tijdig vragen van een weerwoord van advocaat Kuijpers met een schade-eis van 50.000 euro. Ook voor andere aangevallenen door deze heer, zoals Gerard Kucharek, Kleintje Muurkrant en anderen wil deze man met misbruik maken van het procesrecht de hoofdprijs binnenslepen zonder een lot te kopen.

Zie het exploot van de deurwaarder aan vijf adressen van mensen die van niets afweten. De aanklacht die is ingediend bij de rechtbank beslaat 87 pagina's die kennelijk het doel hebben de SDN zwart te maken. Het is kennelijk bon ton om in een aanklacht de grootste smaad en laster op het bord van de rechter te dumpen.

Langzamerhand wordt duidelijk dat er veel mis is in bij advocatuur, de rechterlijke macht zelf met het rechter-plaatsvervangerschap, de bijbanen en niet functionerende Raden en Hoven van Discipline. Ook de onbegrijpelijke praktijken m.b.t. het negeren van de uitspraken van de Raad van State door lagere overheden, zoals door de persvoorlichter doodleuk werd erkend en geaccepteerd, dat is EXIT rechtsstaat.

De aanval van Kuijpers en Harff lijkt ook een ander doel te hebben, namelijk het smoren van de kritiek die op het overheidsfunctioneren massaal wordt geuit op een hele reeks websites. De aan de rechtbank aangeleverde klacht tegen de SDN staat bol van de verdachtmakingen. Het is verbazingwekkend dat de volksvertegenwoordiging net doet alsof er niets aan de hand is. (Zit Gladio hier achter?)

Ik heb gisteren bezoek gehad van journalist Peter Olsthoorn die de zaak van Kleintje goed kent. Hij vermoedt dat Den Bosch een heel bijzondere rechtbank moet zijn die dergelijke buitenproportionele vonnissen uitspreekt tegen kleine luiden. Kuijpers heeft daardoor beslag kunnen leggen op de AOW van een van de bestuursleden. Als dat vonnis niet wordt teruggedraaid betekent dat levenslang armoede voor de man en zijn gezin. Wat is recht?

Mij hangt misschien hetzelfde lot boven het hoofd. Dat pik ik nooit. Ik doe mijn best en heb die Kuijpers een weerwoord aangeboden, maar dat wilde hij niet. Alleen moest ik onmiddellijk 25.000 euro als voorschot op zijn rekening storten. Ook de journalist Olsthoorn bood hem eerder een weerwoord aan maar dat weigerde hij. Het gaat hem alleen maar om geld, niet om waarheid.

Ik vermoed overigens dat er opzet in het spel kan zijn. Kucharek zei al dat Kuijpers en Harff dit spel al twintig jaar zo spelen en dat Kuijpers als psychiatrisch patiënt (volgens Kucharek) nauwelijks als advocaat functioneert, maarprotectie geniet bij Justitie en banden lijkt te hebben met de AIVD. Dat kan een en ander verklaren, zoals ik dat inschat. Misschien is hij agent voor de overheid om lastige sites zoals Kleintje, SDN en andere proberen te torpederen. Het is typisch dat ook hier weer Den Bosch wordt gekozen waar alle uitspraken in het voordeel van Kuijpers lijken te gaan. Het is dus maar de vraag in hoeverre de rechtbank zelf betrokken kan zijn in het spel dat gepeeld wordt. Daarnaast heb nog een complottheorie die ik hier niet wil oplepelen.

Is het niet verstandig om alle gedupeerden van Kuijpers en Harff bij elkaar te roepen en die twee daarbij uit te nodigen voor een weerwoord in de discussie ? Blijven ze weg dan is het duidelijk wat er speelt. Is het verstandig om het exploot van Kuijpers en Harff met de aanval op de SDN op de site te zetten? Dat moet toch kunnen? Dat geeft andere media toch de gelegenheid er over te publiceren en politici eindelijk het gerotzooi bij de advocatuur aan de orde te stellen. De NOVA doet niks en is bang voor imagoschade. Want misbruik van rechtsprocedure is hier zeker aan de orde.

Verder vraag ik mij af of het in een aanklacht bij de rechtbank zomaar mag dat Kuijpers zowel de SDN als organisatie als mijn persoon op een verschrikkelijke manier zwart maakt en o.a. van terrorisme beschuldigt, dat ik staatsvijandelijk ben en wat dies meer zij. Kan dit ongestraft in zijn aanklacht, en zonder dat hij mij een weerwoord heeft gelaten? Hij doet zelf wat hij mij verwijt. Ook claimt hij bij de ander mensen en irreële vordering die niet afweten van wat ik misschien in onwetendheid en zeker niet met opzet fout zou hebben gedaan. Hij wilde alleen maar geld en geen weerwoord en erger de SDN grote schade berokkenen en tot zwijgen brengen. De hele litanie van beschuldigingen wijzen op een groter belang achter deze aanval, omdat ze niets te maken hebben met de oorspronkelijke eis.


M.vr.gr

R.M. Brockhus
E-mail:
sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl

Het is duidelijk dat ons rechtssysteem dood- en doodziek is.