dinsdag 10 juni 2008

IERSE TV: 85% 'NEE' TEGEN TOTALITAIRE EU GRONDWET


door Henk Ruyssenaars

NEE! Zegt 85% in Ierland, dus dan moet deze fascistische blanco cheque volledig van de baan. Weg! En alle politici van n'importe welke nationaliteit (er bestaan geen staatslieden meer) die voor deze onbekende - en door en vóór hen geschreven - bundel totalitaire wetten heeft geijverd moet strafrechtelijk worden vervolgd wegens landsverraad. De bepalingen van dit z.g. Verdrag van Lissabon zijn volledig in strijd met de Nederlandse Grondwet.

Laatste opiniepeiling vandaag, 10 Juni 2008, over de Europese 'grondwet' door de Ierse RTV waarover donderdag de 12e - en alleen in Ieralnd - gestemd kan worden. De rest van de 490 miljoen mensen in de productie-eenheid die z.g. Europese Unie wordt genoemd - door hen die er profijt van trekken - heeft geen stem meer. Daar is het slikken of stikken.

De vraag luidde: Wilt U het Verdrag van Lissabon voor de EU?


NEE antwoordde 85%

JA zei 9%

'Ik weet 't niet' verklaarde 6%

Ireland AM T.V. poll.


Vandaag - 10 Juni - is het einde van de media campagne die komende middernacht afgesloten moet worden, waarna media-stilte moet heersen tot de resultaten bekend zijn.

Patricia Mckenna en Noel Dempsey van de Ierse 'Ontbijt - TV' bespraken 't.

Er was mogelijkheid telefonisch te reageren, en aan het einde van de uitzending om 08.30 uur (GMT) werd bovenstaand resultaat bekend gemaakt: Nee...85% Ja...9% Kweenie...6% dus.

Bron: IMC - Ireland - Url.: http://www.indymedia.ie/article/87903

Het artikel van Pamela Hemelrijk in het Vrije Volk geeft vlijmscherp aan wat er aan de hand is, terwijl de media van de multinationals, inclusief verraders als Hans Laroes, die informatiechef voor het hele land, het ANP, het 'Algemene Nederlandse Propagandabureau' van de multinational Fentener van Vlissingen, die bekend stond om de NSB mentaliteit toen Nederland werd bezet door de Nazis, en de met de beulen heulende Freriks van de NOS propaganda TV voetbal serveren aan de zeven miljoen die gisteravond voor de buis zaten.


BETROUWBARE INFORMATIE VERSTREKT DE NOS NET ALS ALLE ANDERE PROPAGANDA MEDIA NOOIT.

NSB betekent overigens sinds jar en dag 'Nederland Steunt Bush', ondanks het lugubere feit dat deze Bush met zijn managers en hun trawanten overal dood en verderf zaait. Waaraan Nederland medeschuldig is gemaakt; er zijn miljoenen doden gevallen in de genocides en illegale plunderingen waaraan de Nederlandse belastingbetaler ongewild moet meebetalen.THESE BOOTS ARE GONNA WALK ALL OVER YOU

Pamela Hemelrijk


Op de historische dag dat Nederland de facto werd opgeheven, en ingelijfd bij een totalitaire supermacht, opende het NOS Journaal met het nieuws dat Barak Obama de strijd om het lijsttrekkerschap had gewonnen van Hillary Clinton. Over het feit dat ons parlement als een mak schaap had ingestemd met het Verdrag van Lissabon: geen woord. Niks naks. Nada.

De historische misrekening van Lodewijk de Zestiende, die op de dag dat de Bastille werd bestormd in zijn dagboek noteerde: ³14 juli 1789. Rien², is er niks bij. (Het Frankrijk van Louis XVI vertoont trouwens nog meer frappante overeenkomsten met de EUSSR van Barroso: astronomische stijging van de voedselprijzen, en een torenhoge werkloosheid. Maar ik dwaal af.)STEL JE VOOR DAT HET KABINET GISTEREN, GEHEEL BUITEN ONS OM, NEDERLAND DEFINITIEF BIJ DUITSLAND ZOU HEBBEN INGELIJFD.Zou het Journaal daar dan ook geen stom woord aan hebben vuilgemaakt? Stel je voor dat de president van de VS voortaan zou worden benoemd door de staf van het Witte Huis en een handvol uitgerangeerde politici. Zou de NOS correspondent in Washington dat dan ook de gewoonste zaak van de wereld vinden, en ijskoud doorgaan met zijn jolige stand-ups alsof er niets was gebeurd?

En dan te bedenken dat het veel erger is dan dat. We zijn een provincie geworden van een pan-Europese dictatuur. Onze grondwet is voortaan volledig ondergeschikt aan die van de EU. Al onze wetten kunnen door dat Kremlin in Brussel worden overruled. De EU is nu officieel getransformeerd van een veredeld overlegorgaan tot een supranationale mogendheid, met alle bevoegdheden van een nationale staat, en een eigen president, een eigen minister van Buitenlandse Zaken, een eigen corps diplomatique en een eigen Openbaar Ministerie. De bevolking van de 27 lidstaten kan op dit monstrum niet de geringste invloed uitoefenen, want het Europees Parlement is net zo¹n lachertje als de Doema. Het Duizendjarig Rijk is er toch nog gekomen. Het enige verschil is dat de bezetting niet door soldaten, maar door bureaucraten is uitgevoerd.SCHERTSDEMOCRATIEËN


De EU blaakt altijd van morele verontwaardiging over de schertsdemocratieën in Rusland en Zimbabwe (en het Journaal komt ook altijd woorden tekort om daar schande van te spreken), maar de Russen en de Zimbabwianen mochten tenminste nog kiezen tussen Medvedev en Medvedev, respectievelijk Mugabe en Mugabe. Wij mochten niet eens voor de show naar de stembus! Barroso is gewoon door de bepoederde hovelingen in Brussel tot koning gezalfd! En straks wordt er eentje benoemd tot president van de EUSSR. (Ik zie nu al voor me hoe het Journaal enthousiast gaat speculeren over de kansen van Balkenende op deze Œprestigieuze functie¹: ³Volgens onze correspondent Paul Sneijder wordt er in welingelichte kringen gefluisterd datŠ.²).

³We shall have World Government whether we like it or not. The only question is whether World Government will be achieved by conquest or by consent², heeft iemand in 1950 in de Amerikaanse senaat verklaard. Hij heette James Paul Warburg. Was die man helderziend, of lag er toen al een zorgvuldig uitgestippeld plan, dat nu zijn voltooiing nadert? Er zijn al een Afrikaanse en een Aziatische Unie in de maak, en Bush heeft onlangs in alle stilte met Mexico en Canada een convenant ondertekend dat moet leiden tot de North American Union, met een eigen munt (de Amero), een eigen vlag, en als het een beetje meezit een eigen Goelag Archipel. Het lijkt erop dat de klus waar die Warburg het in 1950 over had bijna geklaard is.

EUROPEES ARRESTATIE BEVEL!

Maar het ergste heb ik u nog niet eens verteld. Het verdrag van Lissabon voorziet ook in een Europees Arrestatie Bevel. Daarin worden de misdaden opgesomd die in de hele Europese Unie strafbaar zijn, inclusief ³racisme², ³xenofobie² en last but not least: ³islamofobie². De begrippen worden niet gedefinieerd, zodat je er alle kanten mee op kunt.

OP GROND VAN DIT ARRESTATIE BEVEL MAG ELKE LIDSTAAT DIE VAN OORDEEL IS DAT IEMAND WAAR DAN OOK IN EUROPA DE EUROPESE STRAFWET HEEFT OVERTREDEN, DE UITLEVERING VAN DAT PERSOON EISEN OM HEM EIGENHANDIG TE BERECHTEN.

Oftewel: als Hirsch Ballin vindt dat Denemarken te slap optreedt tegen kwetsende cartoons, kan hij eisen dat Denemarken Kurt Westergaard aan hem uitlevert, zodat de goede man hier op water en brood kan worden gezet.

Maar het is nog erger, want de EU heeft grote uitbreidingsplannen. Ook de toetreding van Rusland, het midden oosten en noord Afrika staat al op de agenda.

Als het ooit zover komt (en de plannen liggen er, dus het gaat ervan komen), dan kan pakweg Turkije of Jordanië desgewenst in Italië of Denemarken cartoonisten wegens belediging van de Islam van hun bed laten lichten, waarna zij ter berechting danwel openbare steniging door Interpol worden overgedragen aan de Turkse of Jordanese autoriteiten.


VOORSCHOTJE OP DE NEW WORLD ORDER!

Zei ik daar Jordanië? Sakkerloot! Dat is ook toevallig! Jordanië neemt alvast een voorschotje op de New World Order! Want wat lees ik op 3 juni de Copenhagen Post: ³Het Jordaanse OM heeft elf Denen gedagvaard om voor een Jordaanse rechtbank te verschijnen wegens blasfemie en bedreiging van de nationale vrede. Onder hen zijn de tekenaar van de Mohammed cartoons en de hoofdredacteuren van 10 Deense kranten die de gewraakte cartoons hebben gepubliceerd.²

Mijn laatste hoop is nu gevestigd op het referendum in Ierland. Het Verdag van Lissabon moet met algemene stemmen worden aangenomen, dus alleen de Ieren kunnen deze nachtmerrie nog tegenhouden. Doen ze dat niet, dan zijn we met ingang van 1 januari 2009 voorgoed de klos.


HEER, ONTFERM U OVER ONS.


PAMELA HEMELRIJK

Bron: Het Vrij Volk - Url.: http://www.hetvrijevolk.com/print.php?pagina=6294


Bron: Argusoog - Url.: http://argusoog.punt.nl/?id=410743&r=1&tbl_archief=&


Gerelateerd:


* HR & DE Z.G. EUROPESE UNIE - Nederlands - Google TinyUrl.: http://tinyurl.com/6e8pm9

* HR & EU - Google - Engelstalig - TinyUrl.: http://tinyurl.com/2yllrk

* DE VRIJSPREKER - Na verraad van Lissabon komt er EU-Leger - Url.: http://tinyurl.com/5zywza

* WAAROM BALKENENDE c.s. STRAFRECHTELIJK VERVOLGD MOET WORDEN - Url.: http://tinyurl.com/2ekp4x

* DE z.g. EU MOET EEN WINSTGEVENDE PRODUCTIE EENHEID WORDEN - Url.: http://tinyurl.com/2zj7wl

* FPF-COPYRIGHT NOTICE - In accordance with Title 17 U. S. C. Section 107 - any copyrighted work in this message is distributed by the Foreign Press Foundation under fair use, without profit or payment, to those who have expressed a prior interest in receiving the information. Url.: http://tinyurl.com/3z3r6

FOREIGN PRESS FOUNDATION
Editor: Henk Ruyssenaars
http://tinyurl.com/2wegpc
The Netherlands
fpf@chello.nl

-0-